Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

5. TŘÍDA

tř. učitelka: Mgr. Iveta Poskočilová

1) Organizace školního roku 2019/2020: viz. školní webové stránky

Plavecký výcvik pro naši třídu: 15. 11. – 13. 12. 2019

 

3) Rozvrh hodin:   

 Pod číslem hodiny máte k dispozici přehled zvonění. Podle školního řádu musí být žáci ve škole nejpozději v 7.30 hod. Prosím zajistěte včasné příchody svých dětí do školy.

                       Oficiální verze                                                                               

 

1

2

3

4

5

6 7 8

 

740-825

 

835-920

 

940-1025

 

1035-1120

 

1125-1210

 

 

1305-1350

 

1400-1445

Po

AJ

M

VV

VV

ČJ

     

Út

ČJ

M

VL

PV

     

St

ČJ

M

ČJ

TV

AJ

  HV HV

Čt

ČJ

M  

INF

AJ

     

ČJ

VL

TV

M

ČJ

     

                       

Plavecká verze (od 15. 11. do 13. 12. 2019)                                                             
 

 

1

2

3

4

5

740-825

835-920

940-1025

1035-1120

1125-1210

Po

 

 

 

 

 

Út

 

 

 

 

 

St

 

 

 

 

 

Čt

 

 

 

 

 

 

plavání

plavání

plavání

 

Tělesnou výchovu, pracovní výchovu a přírodovědu vyučuje Mgr. Jan Kramář, vlastivědu vyučuje Mgr. Věra Jelínková, anglický jazyk vyučuje Mgr. Jan Pavel

 

4) Učebnice a pracovní sešity

Kromě učebnice angličtiny budou dětem všechny učebnice zapůjčeny, na konci školního roku se budou vybírat. Dohlédněte tedy prosím na důkladné obalení všech učebnic.

 

K odkoupení jsou tyto pracovní sešity:

Pracovní sešity na matematiku  1. a 2. díl …... celkem 118,-Kč

Početníky 1. a 2. díl............................................celkem 78,- Kč

Pracovní sešity na češtinu 1. a 2. díl …….........celkem  76,- Kč

 

Celkem za pracovní sešity:    272,- Kč

Peníze, prosím, pošlete po dítěti do konce týdne.

 

5) Školní klub

 Klub funguje od úterý 3. 9. 2019.

6) Školní jídelna

Přihlášení na obědy osobně ve ŠJ, možno platit bezhotovostně (viz webové stránky školy v rubrice ŠJ). Přihlášky na stravování dostanou děti ve třídě.

7) Školní krámek

Pravidla a možnosti nakupování včas upřesním.

8) Omluvení žáka:

- Nemoc žáka je potřeba omluvit osobně nebo telefonicky (v kanceláři ZŠ 327 399 128) co nejdříve od začátku absence a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce.

- Uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne – rodiče nebo zákonný zástupce si musí osobně dítě vyzvednout.

- Absence krátkodobá (1 – 2 dny) – na písemnou žádost rodičů v ŽK uvolňuje třídní učitel.

- Absence dlouhodobá – písemná žádost ředitelce školy prostřednictvím třídního učitele. V každém pololetí povolí ředitel školy maximálně 1 dlouhodobou nepřítomnost mimo termín výjezdních akcí školy.

     V době absence je důležité zajistit si probrané učivo (od spolužáka) a vše si doplnit. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

 

9) Mobilní telefony:

     Žáci musí mít mobil během vyučování zcela vypnutý. Zapnout mobil smí žáci až po odchodu ze školy, případně s povolením zaměstnance školy. Pokud bude mít Vaše dítě ve škole mobilní telefon, musím Vás upozornit, že škola neručí za případnou ztrátu či poškození (viz školní řád).

 

10) Příprava do školy, domácí úkoly:

         Platí i tento rok, že domácí příprava je velmi důležitá. Je dobré, když si se svým dítětem popovídáte o tom, co bylo ve škole, co se naučil, z čeho má radost či strach…. Společně prohlížejte všechny pracovní sešity, učebnice, úkolníček a s Vaším dohlédnutím ho nechte samostatně vypracovat domácí úkol a připravit pomůcky podle rozvrhu hodin na další den (penál, učebnice, pracovní sešity…).

     Domácí úkoly si budou žáci sami zapisovat do úkolníčku. Prosím o Vaše podepsání každého písemného domácího úkolu. Podpisem také potvrzujte známky a sdělení v ŽK a úkolníčku. Děkuji.

 

11) Kontakty:

Třídní učitelka: ivetaposkocilova@seznam.cz

Ředitelka školy: 327 399 135, skola@zehusice.cz

Kancelář školy: 327 399 128, zkancelar@seznam.cz

Školní jídelna: 327 399 480

Adresa školy: Ke Křížku 190, 285 75 Žehušice

Internetové stránky školy: www.zszehusice.cz

Internetové stránky třídy: www.robinsoni.estranky.cz